Maantiekuljetukset ovat tärkein kuljetusmuoto Suomessa.  Tienvarsipalveluiden tulee olla riittäviä vastamaan maantiekuljetuksen vaatimuksia. Niitä on tarkasteltava tiellä liikkujan näkökulmasta. Henkilöautoliikenteen tarpeet ovat erilaiset kuin raskaan liikenteen palvelutarpeet.

Lainsäädäntö asettaa raskaalle liikenteelle rajoituksia, jotka ovat yhdenmukaisia koko Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella (ETA). Raskaan liikenteen ajoaika saa olla enintään yhdeksän tuntia. Sitä voidaan pidentää viikon aikana kahdesti 10 tuntiin. Neljän ja puolen tunnin ajoajan jälkeen kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin yhtäjaksoinen tauko, jollei hän pidä lepoaikaa.

Liikenneviraston 2017 tilaston mukaan yli 5000 ajoneuvoa ylittää risteysalueen vuorokaudessa.

TRANSPARK - Nelostien Ykköspaikka