Nelostien ykköspaikka - TRANSPARK liikenteellisesti erinomainen sijainti

Nelostie on Suomen päästä päähän kulkeva valtatie, jota leimaa erittäin korkea raskaan liikenteen määrä.  Suurin osa Etelä-Suomen pohjoiseen suuntautuvasta liikenteestä käyttää nelostietä. Se on myös yhteys Eurooppaan.  Oulun ja Jyväskylän puolivälissä on tunnettu pysähdyspaikka Vaskikello. Tässä risteytyy myös Savon ja Pohjanmaan yhdistävä valtatie 27. Risteysalue onkin poikkiväylän merkittävä taukopaikka, jonka ammattiliikenne tuntee hyvin etelästä pohjoiseen ja lännestä itään sekä päinvastoin.

 

Rajojen auettua kansainväliset liikenneyhteydet ovat korostuneet entisestään ja Suomi toimii kansainvälisenä lenkkinä Suomen ollessa EU:n rajana Venäjälle. Kansainvälistyminen lisää kilpailua ja palveluilta vaaditaan yhä enenevässä määrin laajempaa kokonaisuutta ja laatua, oli kyseessä matkailu, työmatkaliikenne tai ammattiliikenne. Nelostie on osa yhteiseurooppalaista TEN-verkko (Trans-European Transport Network) sekä osa Eurooppa-tieverkkoa (E75). TEN-tieverkko tarkoittaa koko Euroopan kattavaa tie-, rata-, ilma- ja vesiliikenneverkostoa. Joten tien potentiaalinen vaikutusalue on laajentunut kattamaan miljoonia uusia asiakkaita sekä merkittäviä ja kehittyviä teollisuusalueita Suomen lähialueilla. Taloudellisten muutosten myötä nelostie voi toimia Euroopan valtaväylänä.

TRANSPARK - Nelostien Ykköspaikka